Голф игрища

Всяко едно голф игрище разполага със съвременна автоматизирана поливна система, която осигурява необходимото количество вода за всяка игрална зона. Поливната система се управлява от централна система за управление, която задава времетраенето на поливните цикли и ги съобразява с данните от метеорологичната станция за да няма пренапоени или сухи зони. Водоизточник обикновено представляват езера които са естествени резервоари и се сливат с ландшафтът на голф игрището. Централната система за управление контролира поливният процес чрез декодери или сателити разположени по продължение на цялото игрище.

Като официален представител на Rain Bird за България RB Green поддържа поливните системи на: