Проекти

Проект за изграждане на детска площадка и ландшафтно оформление на парковото пространство в с. Плачидол


Проектът за изграждане на детска площадка и ландшафтно оформление на парковото пространство в с. Плачидол е финансиран по „Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка“.
Проектното решение включва следните основни части:
 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
 2. ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ
 3. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
 4. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
 
 1. ИДЕЕН ПРОЕКТ
 2. ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ
 3. ПОСАДЪЧЕН ПРОЕКТ
 4. ТРАСИРОВЪЧЕН ПРОЕКТ
 5. ПРОЕКТ ЗА НАСТИЛКИ
 6. ДЕТАЙЛИ НАСТИЛКИ
 7. ПРОЕКТ ЗА ЕЛ
 8. ПРОЕКТ ЗА ПОЛИВНА СИСТЕМА
 
Общата площ на зоната отредена за детска площадка е 321.62 м2, като в проекта е благоустроена и част от прилежащата територия, като по този начин общата площ възлиза на 920.00 м2.

Подходите към детската площадка са два,  откъм прилежащата улица.
В новопроектираната детска площадка са оформени две игрови зони, съответно за две възрастови групи: 0-3 години и 4-12 години. Във всяка една от тях за заложени детски игрови съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители монтаж.
 Зоната за малките деца от 0-3 години е с площ 55.00 м2. Тя е проектирана с ограда висока 60 см, с един единствен вход/изход, което от своя страна дава по голяма сигурност на родителите за техните деца. Там е ситуиран пясъчник с кръгла форма (площ от 7.6 м2), комбинирано детско съоръжение с пързалка и 3 клатушки. В тази зона е проектирана мека полиуретанова настилка с дебелина 2 см.
Зоната за по-големите деца от 4-12 години е разделена условно на две части с обща площ 193.50 м2. Едната част е с настилка от пясък, с дебелина на слоя 35см. Върху нея са разположени две люлки. Другата част е проектирана с мека полиуретанова настилка с дебелина 2 см. Тя разполага с комбинирано детско съоръжение и две клатушки.