Проекти

Проектът за изграждане на детска площадка и ландшафтно оформление на парковото пространство в с. Дончево


Проектът за изграждане на детска площадка и ландшафтно оформление на парковото пространство в с. Дончево е финансиран по „Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка“.
Проектното решение включва следните основни части:
 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
 2. ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ
 3. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
 4. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ
 • ИДЕЕН ПРОЕКТ
 • ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ
 • ПОСАДЪЧЕН ПРОЕКТ
 • ТРАСИРОВЪЧЕН ПРОЕКТ
 • ПРОЕКТ ЗА НАСТИЛКИ
 • ДЕТАЙЛИ НАСТИЛКИ
 • ПРОЕКТ ЗА ЕЛ
 • ПРОЕКТ ЗА ПОЛИВНА СИСТЕМА
 
Общата площ на зоната проектирана като детска площадка е 197.00 м2, като в проекта е благоустроена и част от прилежащата територия, като по този начин общата площ възлиза на 811.00 м2.
Подходите към детската площадка са два,  от към прилежащите улици .
В новопроектираната детска площадка са оформени две игрови зони, съответно за две възрастови групи: 0-3 години и 4-12 години. Във всяка една от тях за заложени детски игрови съоръжения, подходящи за съответните възрасти. Проектирани са така, че да бъдат обхванати основните игрови функции, а именно: катерене, промушване, пързаляне, люлеене, скачане. Относно монтажа на игровите съоръжения, те трябва да бъдат със замонолитени основи, съгласно детайли от производителя, за сигурен, качествен и безопасен за малките посетители начин.
 Зоната за малките деца от 0-3 години е с площ 43.30 м2. Тя е проектирана с ограда висока 60 см, с един единствен вход/изход, което от своя страна дава по голяма сигурност на родителите за техните деца. Там е ситуиран пясъчник с площ от 4.70 м2, комбинирано детско съоръжение с пързалка и две клатушки. Тази зона е проектирана с мека полиуретанова настилка, с дебелина 2 см.
Зоната за по-големите деца от 4-12 години е с обща площ 78.80 м2, проектирана с полиуретанова настилка, с дебелина 2 см. В тази зона са разположени комбинирано детско съоръжение и люлка. В тревата в близост до единия вход е ситуирана една люлка тип „везна“.