LivePanel

LivePanel е иновативно решение за вертикално озеленяване от ново поколение.

Представлява устойчива система за изграждане на зелени стени с живи растения в нови и съществуващи сгради, на закрито или открито. 
LivePanel е модулна система. Модулите (касети за растенията) са със специален субстрат, който позволява на растенията да се прихванат и развият. Състои се от алуминиева конструкция с хоризонтални резервоари за вода и модули за растенията. Посредством конструкцията, системата се закрепва към стената. Модулите за растенията са със специален субстрат, който позволява на растенията.

Редовете от модули се монтират един над друг и се захваща посредством алуминиева конструкция. Захранването на системата с вода и торове се осъществява посредством автоматизирана система за напояване и електронно дозиращо устройство за торене. Богатият избор от растения, които могат да бъдат използвани в LivePanel, позволява голяма творческа свобода в дизайна. 

Монтаж на LivePanel

Засаждане на растенията в касетите


 
Предимства на LivePanel
 • модулна система за живи стени
 • лесен и бърз монтаж
 • ниски разходи за поддръжка
 • свобода при дизайна и избора на растения 
 • оборудвана с най-съвременна автоматизирана технология 
 • зашитава стените от graffiti или пък ги прикрива 
 • ниска потребност от вода (до 80% по-малко в сравнение с други системи)
 • създава здравословна среда за живот
 • топло- и звукоизолационни качетства 
 • негорима
 • дълъг живот на системата
 • абсорбиране на фини прахови частици 
 • възможност за фирмено лого
 • увеличава стойността на имота Технически характеристики
 • разсмери на модуите 40 х 40 см
 • дебелина на система - 10 см, без растенията
 • вградена автоматизирана система за напояване и електронно дозиране на минерали
 • общо тегло при пълно водонасищане - 35-40 kg/m2
 • възможност за монтаж около прозорци и врати