Спортни терени

Поливни системи за футболни игрища - на естетвена трева

Целта е да осигури на тревното покритие необходимото количество вода, което да бъде равномерно разпределено. Този процес се осъществява автоматично.

Поливни системи за футболни игрища - на изкуствена трева

Тук се цели намокряне на изкуствената настилка, което предотвратява събирането на статично напрежение и намалява температурата, намалява неприятната миризма и прави настилката по-еластична, и не на последно място предпазва състезателите от контузии. Този процес се осъществява непосредствено преди игра. 

Поливни системи за тенис кортове

Целта на поливната система е да намокри тартановата настилка, преди излизане на терена. С това се предотвратява запрашаване, намалява се риска от подхлъзване на играчите, падане и контузии.

Поливни системи за конни манежи

Основният тип настилка при конните манежи е пясъкът. Основната задача на поливната система тук е да предотврати запрашаването, като уплътни пясъчното покритие. Системата се включва не по късно от 30 минути преди излизане на конете.