За нас

Основната дейност на компанията е в следните направления:
 • Проектиране, доставка и изграждане на поливни системи и помпени станции за градини, паркове, хотелски комплекси, ваканционни селища, спортни комплекси и голф игрища.
 • Проектиране на екстериорно и интериорно озеленяване състоящо се от компютърна визуализация на паркоустройствени проекти и пълна проектно-сметна документация изготвена от правоспособни ландшафтни архитекти.
В дейността си обхващаме целия процес – от раждането на идеята, проучвателните дейности, проектирането, доставката, изграждането и гаранционната и извънгаранционна поддръжка и сервиз.

Визия

 • Реагираме бързо, работим професионално с индивидуален подход към всеки клиент и партньор.
 • Възприемаме и утвърждаваме нови елементи в нашите услуги, като предоставяме максимално високо качество.
 • Предлагаме решения с продукти, които са лидер на световния пазар.

Главни цели

 • Усилията ни са изцяло насочени към създаване на ефективни и висококачествени решения, които в най-висока степен да удовлетворяват клиентите.
 • Стремеж към коректно и професионално удовлетворяване изискванията, нуждите и очакванията на клиентите, чрез реализиране на завършен цикъл инженерингови услуги в сътрудничество със сертифицирани изпълнители и партньори.

Предимства

 • Отговорен и коректен делови партньор.
 • Опитът, който притежава екипът, е едно от най-големите предимства на фирмата на конкурентния пазар в България. Специалистите са преминали специализирани обучения, притежават обширна подготовка, практически познания и опит в сферата на предлаганите услуги.
 • Кратки срокове на доставка и изпълнение.
 • Предлагане на продукт на изключително високо техническо ниво, като се започне с първоначално консултиране на клиента за изработване на техническото задание и се премине през проектирането, доставката, изграждането и се завърши със сервизно обслужване в гаранционен и следгаранционен период.
 • Гъвкавост и висока ефективност.

Ценности

 • Работа в екип.
 • Достойнство и честност – действията ни следват ценностите, в които вярваме.
 • Ориентация към клиента – вслушваме се в потребностите на клиентите си и отговаряме с бързина и професионализъм; в стремежа си да създаваме ценности и да градим доверие и дългосрочни взаимоотношения, ние търсим и предлагаме иновативни решения, които максимално да ви удовлетворяват.
 • Качество и надеждност на продуктите.