Новини

Зелени пространства в офиса

25.04.2017
Съвместна публикация на Уникредит Булбанк и РБ Грийн относно използването на иновативни системи за оформяне на зелени пространства в офис помещения - https://unicreditbulbank.info/SME/newsletter/2017/02/page6-1/mobile/index.html#p=1